Webshoppen-  www.freund.dk

 • 1 Omfang

Nærværende handelsbetingelser er gældende for køb af varer og tjenesteydelser online på www.freund.dk.

Hjemmesiden www.freund.dk er en e-handelsplatform der ejes og drives af Freund Elektronik A/S.

På www.freund.dk optræder både Freund Elektronik A/S og uafhængige tredjemænd som sælgere af varer og tjenesteydelser. I det følgende betegnes som sælger den aftalepart, som køber indgår en aftale med om køb af varer eller tjenesteydelser. Ved køb af varer og tjenesteydelser på freund.dk  indgår køber en aftale direkte med en sælger som aftalepart, og denne sælger er ansvarlig for levering af varen eller tjenesteydelsen.

Handelsbetingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem sælger og køber, medmindre andet følger nedenfor eller hvis sælger tilbyder køber bedre vilkår i forbindelse med dennes køb på freund.dk 

 • 2 Aftaleindgåelser

Køber skal ved hvert køb acceptere handelsbetingelserne. Køber opfordres til at læse handelsbetingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som handelsbetingelserne giver. Køber får en kopi af handelsbetingelserne sammen med en bekræftelse af bestillingen pr. e-mail. 

 • 3 Ejendomsret

Køber besidder fra leveringstidspunktet ejendomsretten til varerne, herunder alle tilbehørsdele m.v., der måtte tilføjes eller erstatte dele af varerne under købsaftalens løbetid.

Køber er berettiget til at råde retligt over varerne, tilbehør m.v. fra leveringstidspunktet.

Sælger har ikke taget ejendomsforbehold i varerne. 

 • 4 Betalingsbetingelser og gebyrer

Alle priser på freund.dk er eksklusiv moms og afgifter.

Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af Dankort, Visa,  MasterCard og JCB.

Inden køber vælger at godkende ordren, bliver gebyret oplyst.

Betaling via kreditkort er underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse. Når køber bestiller med kreditkort ”reserveres” beløbet på købers konto. Når sælger/leverandøren efterfølgende har afsendt de bestilte varer, udstedes et betalingskrav til kortudsteder. Det betyder, at køber ikke kan disponere over det reserverede beløb, efter bestillingen er godkendt. Det reserverede beløb hæves dog først på kontoen, når kortudsteder modtager betalingskravet fra betalingsmodtageren.

Ved mistanke om kortsvindel kan Freund Elektronik A/S på vegne af den pågældende sælger kræve betaling via bankoverførsel.

Betalingen for varerne sker i forbindelse med afsendelse fra sælger/leverandøren. Beløbet hæves først på købers kort, når varerne sendes fra sælgeren/leverandøren. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, køber har godkendt ved købet. 

 • 5 Levering og risiko

Levering sker til den af køber oplyste adresse i Danmark med de undtagelser, der følger nedenfor.

Som udgangspunkt sendes varerne samme dag, som ordren er accepteret inden for normal arbejdstid. Dog har nogle varer længere leveringstid, hvilket vil være anført på varen. Bestilte varer sendes om muligt samlet. Levering til ikke-brofaste øer* kan ikke ske uden ekstra omkostninger. Der kan forekomme forlænget leveringstid.

*Gælder disse øer: Bornholm (3700), Ærø (5960-5985), Fanø (6720), Fur (7884), Samsø (8305), Læsø (9940). For andre ikke-brofaste øer leveres varerne på nærmeste kaj kant på fastlandet eller nærmeste pakkebutik, og transport herfra skal køber selv arrangere.

Vi leverer også til Færøerne og Grønland.

Leveringstiden vil typisk udgøre max. 3 arbejdsdage ved standardlevering men som regel er vores varer på adressen dagen efter de er bestilt.

Leveringsomkostningerne varierer og afhænger bl.a. af varetype, vægt, leveringssted, sælger, leverandør, m.v. De samlede leveringsomkostninger vil altid fremgå, når køber bestiller varer på freund.dk.

Ved modtagelse af varer er køber forpligtet til at undersøge disse og ved fejl eller mangler reklamere til sælger som foreskrevet i § 6 nedenfor.

Efter levering påhviler ansvar og risiko for varer alene køber. 

Installation

Køber installerer Freunds produkter til eksisterende og lovlige installationer.

Hvis købers installationer ikke er i overensstemmelse med de krav, som stilles for tilslutning af vores produkter, er enhver skade, der som følge heraf måtte opstå, herunder på de produkter, bygninger og/eller installationer, købers ansvar og risiko. Køberen installerer selv produktet i første omgang. Ved komplikationer eller uvished om produktets installation eller opsætning, har Freund Elektronik montører og tekniker til rådighed. Hvis de møder på stedet er det mod betaling. Dog tilbyder vi teknisk support via telefonisk kontakt eller team viewer. 

 • 6 Købers ansvar samt retur betingelser

Udover købers betalingsforpligtelser har, køber følgende ansvar:

Køber har pligt til at undersøge varen for eventuelle fejl og mangler, når varen er leveret.

Køber skal meddele Freund Elektronik A/S om eventuelle fejl og mangler ved varer.

Køber opfordres til at reklamere via freund.dk eller ved telefonisk kontakt til Freund Elektronik A/S.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.
Ønsker du at benytte din fortrydelsesret, skal du indenfor 30 dage fra du har afgivet ordren, give os meddelelse herom.

Du kan vælge at benytte returformular.

Din ordre skal sendes retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du afholder selv de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen.
Du bærer risikoen for varen fra varens levering, og ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. 

Varens stand, når du sender den tilbage:

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord: du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.
For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du returnerer en eller flere varer som ikke er i samme stand som ved modtagelsen, og du ønsker den/dem retur, skal du selv betale portoen (max. det porto-beløb som blev betalt ved ordren) for at få varen igen.

Fortryder du dit køb efter at ordren er betalt men inden for returfristens 30 dage, beder vi dig sende varen retur sammen med et udfyldt returformular.

Hvis ordren er betalt med betalingskort refunderer vi beløbet til kontoen der er tilknyttet kortet. Har du betalt med bankoverførsel bedes du oplyse dit reg. og kontonummer.

Hvis du nægter at modtage varen eller hvis den ikke afhentes på posthuset inden for handlingstiden getiden, sendes varerne tilbage til Freund Elektronik A/S. Ønskes ordren herefter sendt igen skal kunden betale ny porto.

Hvis du vil returnere en forkert tilsendt vare skal Freund Elektronik A/S sende en retur-pakkeseddel til dig. Denne seddel dækker omkostningerne i forbindelse med returneringen. 

Returnering af lagervarer:

Der skal oprettes en returordre. Ring til Kundeservice eller udfyld en returformular online

Varen sendes til:

Freund Elektronik A/S, Fuglebakken 119, 5210 Odense NV

Ved returnering af varen, bedes problemet beskrevet så detaljeret som muligt. 

 • 7 Sælgers ansvar
 1. Ved reklamation:

I tilfælde af mangler ved varen, finder købelovens regler om mangler anvendelse, og køber har 24 måneders reklamationsret på køb af varer. 

 1. Følgeskader

Sælger kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, der er en følge af at varer, tilbehørsdele m.v. ikke fungerer som forudsat – på grund af mangelfulde installationer, tilslutninger, antenne- eller modtagerforhold. 

 1. Produktansvar

Sælgers ansvar for skade på køber, dennes nærmeste, købers gods, tredjemand eller tredjemands gods m.v. begrænses til forhold, der skyldes grov uagtsomhed fra sælgers side samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler. Indirekte tab og følgeskader dækkes ikke af sælger. 

 • 8 Persondatapolitik, cookies og videregivelse af personoplysninger

Ifølge reglerne om behandling af personoplysninger har dataansvarlige pligt til at informere køber om bl.a. hvilke typer af personoplysninger, der behandles, med hvilket formål behandlingen sker, samt hvem oplysningerne videregives til, hvilket beskrives nærmere i §§ 9.1 til 9.3 nedenfor. Bestemmelserne i § 9.5 nedenfor gælder uanset, om det er wupti.com A/S eller en tredjepart, der er dataansvarlig. 

8.1 Oprettelse af profil på freund.dk

Første gang der købes en vare/tjenesteydelse på freund.dk, bliver køber registreret som kunde med en profil. De personlige oplysninger, der i den forbindelse registreres er: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail samt adgangskode. Desuden registreres alternativ leveringsadresse, hvis køber indtaster en sådan i forbindelse med købet. Freund elektronik A/S er dataansvarlig for de personoplysninger, som køber afgiver i forbindelse med oprettelse af profil.

Freund elektronik A/S behandler oplysninger om køber med det formål at tilbyde varer og tjenesteydelser indenfor elektronik, telekommunikation og udvikling. Formålene med behandlingen er endvidere kundeadministration og markedsføring, herunder fremsendelse af nyhedsbreve og anden elektronisk markedsføring.

Retsgrundlaget for ovenstående behandling er primært aftaleindgåelsen mellem dig som køber og Freund Elektronik A/S. Herudover udgør grundlaget Freund Elektronik A/S legitime interesse i at kunne markedsføre sine varer og tjenesteydelser, forbedring af hjemmesiden samt tilpasning og ændring af de udbudte varer og tjenesteydelser, kendskab til Freund Elektronik A/S kundekreds, samt statistik. Fremsendelse af nyhedsbreve og anden elektronisk markedsføring vil altid ske på baggrund af dit forudgående samtykke, medmindre dette i medfør af lovgivningen kan ske uden samtykke.

Behandling kan endvidere ske, hvis det er nødvendigt for at opfylde lovkrav, Freund Elektronik A/S er underlagt.

Ved aftaler indgået med tredjemand som sælger er det som udgangspunkt den pågældende tredjemand, der er dataansvarlig for de indsamlede personoplysninger om køber. De personoplysninger, der registreres om køber i forbindelse med aftaleindgåelse og den efterfølgende aftaleopfyldelse er: Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt oplysninger om den pågældende aftale, herunder ordrenummer samt den/de vare(r)/tjenesteydelse(r), som aftalen angår.

Formålene med behandlingen af personoplysningerne er kundeadministration, opfyldelse af den indgåede købsaftale, gennemførelse af betalinger, behandling af eventuelle reklamationer eller udnyttelse af fortrydelsesretten, samt markedsføring, herunder fremsendelse af nyhedsbreve og anden elektronisk markedsføring. I den forbindelse agerer Freund Elektronik  A/S som databehandler for tredjemand.

Retsgrundlaget for ovenstående behandling er primært aftaleindgåelsen mellem dig som køber og tredjemand. Herudover udgør grundlaget tredjemands legitime interesse i at kunne markedsføre sine varer og tjenesteydelser. Fremsendelse af nyhedsbreve og anden elektronisk markedsføring vil altid ske på baggrund af dit forudgående samtykke, medmindre dette i medfør af lovgivningen kan ske uden samtykke.

Behandling kan endvidere ske, hvis det er nødvendigt for at opfylde lovkrav, som sælger er underlagt.

Vi anbefaler, at du som køber gennemgår den enkelte sælgers persondatapolitik, som du kan få ved at kontakte sælger direkte. Sælgers kontaktoplysninger fremgår på freund.dk og følgesedlen vedlagt pakken.

Derudover er Freund Elektronik  A/S selvstændigt dataansvarlig for oplysninger vedrørende købers  købshistorik i forbindelse med købers indgåelse af aftale med tredjemand som sælger.

Bliver den dataansvarlige opmærksom på, at oplysninger registreret om køber er forkerte eller vildledende, er den dataansvarlige berettiget og forpligtet til at rette eller slette oplysningerne, således at behandlingen kan ske på et korrekt grundlag.

Som registreret hos Freund Elektronik  A/S har køber altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Køber har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om køber, ligesom køber kan forlange, at urigtige eller vildledende oplysninger slettes, blokeres eller berigtiges. Disse rettigheder har køber efter reglerne om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til den dataansvarlige.

Køber har ligeledes altid mulighed for at tilbagekalde eventuelle samtykker, som køber måtte have afgivet. Dette kan ske ved at kontakte den dataansvarlige direkte eller ved at benytte afmeldingslinket i de henvendelser, som køber modtager fra Freund Elektronik  A/S og/eller sælger.

Personoplysninger registreret om køber vil blive slettet, når det ikke længere er nødvendigt at behandle eller opbevare oplysningerne i relation til ovenstående formål, medmindre den dataansvarlige er forpligtet til at opbevare oplysningerne længere i medfør af lovgivningen. Oplysningerne kan endvidere opbevares i en længere periode i anonymiseret form.

Køber kan klage over behandlingen af personoplysninger om køber direkte til den dataansvarlige. 

 • 9 Markedsføring

E-mail-adressen, som sælger har modtaget i forbindelse med købers bestilling freund.dk, kan benyttes af sælger til at markedsføre egne tilsvarende varer eller tjenesteydelser til køber via elektronisk post.

Køber modtager nyhedsbreve fra Freund Elektronik  A/S når køber har afkrydset feltet “ja tak” under et køb på vej mod kassen eller udfyldt en tilmeldingsformular. Nyhedsbrevet indeholder konkurrencer, nyheder, inspiration og gode tilbud. Det udsendes via e-mail. Købers oplysninger videregives ikke. Køber kan til enhver tid afmelde sig nyhedsbrevet.

Køber kan tilbagekalde sit samtykke og frabede sig at modtage flere henvendelser via mail eller direkte kontakt