Læsere

ADK læsere er en central del af adgangskontrolsystemerne. Med en læser monteret ved hver dør, kan man undgå brug af de besværlige nøgler, som nemt bliver væk og kan kopieres. Læsere til adgangskontrolsystemet bør altid være kabelførte af hensyn til sikkerheden, hvis de er monteret på ydersiden af en bygning. Der findes flere forskellige læsere, som alle har forskellige funktioner og fordele. Det er derfor altid muligt at få en adgangskontrol, der passer præcis til dit firmas behov.