Ritto

HURTIGERE TIL MÅLET, GANSKE ENKELT
To ledere er nok
Porttelefoner Ritto TwinBus  reducerer tidsforbruget ved installationen. For hver 30 abonnenter behøver De kun yderligere en busledning med to ledere fra netmodtageren til alle vægapparater. Desuden er medhørsspærren
standard ligesom opkaldsdiffentiering ved tilslutning af etagetrykknapper. På trods af den værdifulde tidsbesparelse i sammenligning med den traditionelle 1+n teknik er TwinBus teknologien helt enkel at planlægge og installere – De behøver hverken særlige forkundskaber eller kostbar
uddannelse. Takket være buslederne, der er sikret mod polforveksling, er forkert montering praktisk taget udelukket.
Kan til enhver tid udvides
Det variable TwinBus system er allerede nu rustet til fremtiden. Den fleksible busteknologi gør det nemlig let også senere at udvide anlægget med flere funktioner eller nye abonnenter.

Med TwinBus har De altid den rigtige løsning til Deres kunders stigende krav til sikkerhedog komfort.
Hurtigt og pålideligt
RITTO TwinBus er ekstremt let at installere og funktionsprøve.
Resultat: enorme tidsfordele og lavere installationsomkostninger i forhold til det traditionelle 1+n system – med højeste systemstabilitet! Patenteret pålidelighed som sikres gennem høje standarder.