SIP- SERVER

P-INTEGRA SIP-Server bruges til at lave komplekse ip-dørtelefonisystemer.
Den opfører sig som en telefoncentral som integrere flere klienter (dørtelefoner, terminaler, audio, Mobile APP) samme i et system.