Webshoppen-  www.freund.dk

 

REGLER, HANDELSBETINGELSER SAMT HÅNDTERING AF PERSONDATA FOR VORES WEBSHOP

1.0. Generelt omfang

Hjemmesiden www.freund.dk er en e-handelsplatform til B2B markedet der ejes og drives af Freund Elektronik A/S.

Freund Elektronik A/S betegnes her som sælger af varer og tjenesteydelser. I det følgende betegnes her som køber den aftalepart, som ved at bruge denne webshop indgår en aftale med Freund Elektronik A/S om køb og levering af varer eller tjenesteydelser.

Handelsbetingelser og regler for håndtering af persondata som beskrevet nedenfor, er kun et tilpasset uddrag og forkortelse af vores salgs- leverings- og betalingsbetingelser samt persondatahåndtering. Disse kan ikke ændres medmindre andet specifikt aftales ved skriftlig aftale mellem sælger og køber, eller hvis sælger tilbyder køber bedre vilkår i forbindelse med dennes køb på freund.dk

Fyldestgørende Salgs-, leverings- og betalingsbetingelser nr. 810-21 for FREUND ELEKTRONIK A/S* er generelt gældende for køb af varer og tjenesteydelser hos Freund.

 

Sælger:

FREUND ELEKTRONIK A/S

FUGLEBAKKEN 119

5210 ODENSE

CVR nr.: 11790984

Telefon: 66 16 24 14

E-mail: freund@freund.dk

 

2.0. Aftaleindgåelser

Køber skal ved hvert køb acceptere handelsbetingelserne. Køber opfordres til at læse handelsbetingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som handelsbetingelserne giver.

 

3.0. Pris, betalingsbetingelser og gebyrer

Alle priser på freund.dk er ab lager Odense, eksklusive moms og afgifter. Freund Elektronik A/S forbeholder sig retten til at løbende opdatere priser. Inden køber vælger at godkende ordren, bliver gebyret oplyst.

 

Betaling:

FREUND ELEKTRONIK A/S modtager betaling med NETS, VISA, MasterCard, Bankoverførsel, eller via faktura. Betalingen vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes. Alle beløb er i DKK.

Betaling via kreditkort er underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse. Når du som køber bestiller med kreditkort, ”reserveres” beløbet på din konto. Når Freund Elektronik A/S efterfølgende har afsendt de bestilte varer, udstedes et betalingskrav til kortudstedet. Det betyder, at du som køber, ikke kan disponere over det reserverede beløb, efter bestillingen er godkendt. Det reserverede beløb hæves dog først på kontoen, når kortudstedet modtager betalingskravet fra Freund Elektronik A/S.

Ved mistanke om kortsvindel kan Freund Elektronik A/S kræve forudbetaling via bankoverførsel.

Kunder som bevilges kredit- og acontobetaling, har ikke brug for at bruge betalingsmidler ved bestillingstidspunktet.

4.0. Ejendomsret

Køber som ikke bevilges kredit eller acontobetaling, besidder fra leveringstidspunktet ejendomsretten til varerne, herunder alle tilbehørsdele m.v., der måtte tilføjes eller erstatte dele af varerne under købsaftalens løbetid. Køber er berettiget til at råde retsligt over varerne, tilbehør m.v. fra leveringstidspunktet. Sælger har ikke taget ejendomsforbehold i disse varer.

Køber som bevilges varer med aconto-, kredit og/eller rabat, og betaler sine varer efter leverance, besidder derved ikke ejendomsretten til varerne. Sælger tager ejendomsforbehold i disse varer, som beskrevet i linket til vores fyldestgørende salgs-, leverings- og betalingsbetingelser i teksten oven for.  

5.0. Levering og risiko

Varerne vil blive leveret på leveringsadressen, der angives ved bestillingen medmindre andet er aftalt.

Levering:

FREUND ELEKTRONIK A/S tilstræber at afsende ordre samme dag som bestillingen laves, men hvis ikke det kan lade sig at gøre prøver vi at sende varer afsted hurtigst muligt næstfølgende hverdag inden for normal arbejdstid.

Fragt betales af køber. Varer sendes normalt med PostNord indenfor Danmarks grænse. Leveringstiden vil typisk udgøre max. 3 arbejdsdage ved standardlevering men som regel er vores varer på adressen dagen efter de er bestilt.

Leveringsomkostningerne varierer og afhænger bl.a. af varetype og vægt m.v.

Ved modtagelse af varer er køber forpligtet til at undersøge disse og ved fejl eller mangler reklamere til sælger som foreskrevet i § 6 nedenfor.

Efter levering påhviler ansvar og risiko for varer alene køber, med undtagelse for regler omkring fabriksgaranti og lign. For regler om garanti, se punkt 7.

5.1. Produktinformation, installation og ændringer

Køber installerer Freunds produkter til eksisterende og lovlige installationer. Tegninger og specificerede beskrivelser må ikke videregives uden skriftlig aftale.

Hvis købers installationer ikke er i overensstemmelse med de krav, som stilles for tilslutning af vores produkter, er enhver skade, der som følge heraf måtte opstå, herunder på de produkter, bygninger og/eller installationer, købers ansvar og risiko. Køberen installerer selv produktet i første omgang. Ved komplikationer eller uvished om produktets installation eller opsætning, har Freund Elektronik montører og teknikere til rådighed. Hvis de møder på stedet, er det mod betaling. Dog tilbyder vi teknisk support via telefonisk kontakt eller team viewer. 

6.0. Købers ansvar samt returbetingelser

Udover købers betalingsforpligtelser har, køber følgende ansvar:

  1. Køber har pligt til at undersøge varen for eventuelle fejl og mangler, når varen er leveret.
  2. Køber skal meddele Freund Elektronik A/S om eventuelle fejl og mangler ved varen.
  3. Køber opfordres til at reklamere via freund.dk eller ved telefonisk kontakt til Freund Elektronik A/S.

Som køber kan du ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen, uden at samtidig give os tydelig meddelelse om at du fortryder købet ved at kontakte virksomheden, samt få vores accept.
Har du efter aftale med os blevet informeret om at du godt må sende en forkert vare retur, skal du sende den afsted indenfor 14 dage fra du har afgivet ordren.

Vi accepterer ikke fortrydelse for varer som er specificeret efter forbrugerens særlige behov, eller har fået et tydeligt personligt præg. Din ordre skal sendes retur til os uden unødig forsinkelse, og du afholder selv de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Varer, hvor plomberingen er brudt og emballage ødelagt accepteres ikke per automatik med fuld refundering.

Ekspeditionen går hurtigere, hvis du ligeledes udfylder og vedlægger en kopi af vores returformular som du får ved at kontakte os.

Emballage – Emballering, sker for købers regning, medmindre der udtrykkeligt fremgår at emballage inkluderes i prisen.

Køber bærer risikoen for varen fra varens afgang fra sælgers lager, og ved returnering er køber også ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind.

6.1. Returnering af varer:

Du skal sende din ordre retur uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter du angivet orden og/eller fået accept fra Freund Elektronik A/S at sende disse varer retur. Du skal benytte dig af vores returformular, som du kan få tilsendt hvis du anmoder om den. Freund Elektronik A/S skal oprette en returordre. Ring til os på tlf. 66 16 24 14 eller udfyld en anmodning om returformular online. Varen sendes til vores kontor i Odense.

 

7.0. Sælgers ansvar, reklamation og garanti

 

Mangler som vedrører reklamation eller garanti

Du skal straks kontrollere varen som du fået tilsendt og reklamere indenfor tidsfristen efter du har opdaget manglen/fejlen. I tilfælde af mangler ved varen, har køber en frist på 14 dages reklamationsret til at opdage fejl og mangler samt informere Freund Elektronik A/S skriftligt, ellers er der 12 måneders garanti på produkter (se vores betingelser for mere information). Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation. Du kan få varen repareret, ombyttet, pengene retur eller afslag i prisen, afhængig af hvordan Freund Elektronik A/S vurderer den konkrete situation.

Reparationsarbejde ifølge vores garanti, kan ske såvel på sælgerens værksted som hos køber. Ændring og flytning af bestående anlæg, sker for købers regning og risiko.

Venligst, notere at reklamationen ikke dækker over fejl eller skader begået ved forkert håndtering af produktet.

 

Ved returnering, reklamationer, skal varen sendes til:

 

FREUND ELEKTRONIK A/S

FUGLEBAKKEN 119

5210 ODENSE

 

NB: Ved returnering af varen, bedes problemet beskrevet så detaljeret som muligt. Der modtages ikke forsendelser pr. efterkrav.

 

7.1. Varens stand ved returnering

Du hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, hvorpå den fungerer. Hvis varen er ridset, har synlige tegn på håndtering, vil den betragtes som brugt. Hvilket betyder, at du ved returnering af varen kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi på modtagelsestidspunktet. For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså afprøve varen uden egentlig at tage den i brug.

 

7.2. Refusion, hel- eller delvis tilbagebetaling

Freund Elektronik A/S modtager kun returvarer efter forudgående skriftlig aftale. Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet, og normalt krediteres kun varer med maksimalt 80% (min 50,-). Hvis der er tale om en hel- eller delvis tilbagebetaling for køb af en vare som du sendt i retur, bedes du sende bankoplysninger i form af reg.nr. og konto.nr, så det aftalte beløb kan overføres. Oplysningerne kan uden risiko oplyses pr. mail eller anden elektronisk form, da det ikke er følsomme oplysninger og kun vil blive anvendt til vores opfyldelse af refusionen.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen, uden samtidig at give tydelig meddelelse herom.

Vi kan tilbageholde beløbsrefunderingen, indtil vi har modtaget varen retur, medmindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

 

7.3. Produktansvar og følgeskader

Sælger er kun ansvarlig for personskade på køber, dennes nærmeste, købers gods, tredjemand eller tredjemands gods m.v. begrænses til forhold, hvor der kan bevises at der skyldes grov uagtsomhed, fejl eller forsømmelse fra sælgers side. Sælgers ansvar er begrænset til fastsatte regler i vores handelsbetingelser for vores webshop, regler fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler samt vores fyldestgørende Salgs-, leverings- og betalingsbetingelser nr. 810-21 som beskrevet i teksten ovenfor. Indirekte tab, tab i arbejdsfortjeneste, driftstab og andre følgeskader dækkes ikke af sælger.

Sælger kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, der er en følge af at varer, tilbehørsdele m.v. ikke fungerer som forudsat – på grund af mangelfulde installationer, tilslutninger, antenne- eller modtagerforhold.

 

8.0. Persondatapolitik, cookies og videregivelse af personoplysninger

Vi følger retningslinjer udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning og Persondatalov. Ifølge reglerne om behandling af personoplysninger har dataansvarlige pligt til at informere køber om bl.a. hvilke typer af personoplysninger, der behandles, med hvilket formål behandlingen sker, samt hvem oplysningerne videregives til. På vores hjemmeside gøres der også brug af ”cookies” til at styre login samt til at indsamle webstatistik. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk, din tablet eller din mobiltelefon. Cookies er ensbetydende med, at du mere effektivt og nemmere kan bruge hjemmesiden.  Hvis du vil læse mere om cookies og om vores personaldatapolitik, beskrives disse nærmere i vores fyldestgørende Retningslinjer for behandling af persondata hos Freund Elektronik A/S *.

 

8.1 Oprettelse af profil på freund.dk

Første gang der købes en vare/tjenesteydelse på freund.dk, bliver køber registreret som kunde med en profil. De personlige oplysninger, der i den forbindelse registreres er: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail samt adgangskode. Desuden registreres alternativ leveringsadresse, hvis køber indtaster en sådan i forbindelse med købet. Freund Elektronik A/S er dataansvarlig for de personoplysninger, som køber afgiver i forbindelse med oprettelse af profil.

Freund Elektronik A/S behandler oplysninger om køber med det formål at tilbyde varer og tjenesteydelser indenfor elektronik, telekommunikation og udvikling. Formålene med behandlingen er endvidere kundeadministration og markedsføring, herunder fremsendelse af nyhedsbreve og anden elektronisk markedsføring.

Retsgrundlaget for ovenstående behandling er primært aftaleindgåelsen mellem dig som køber og Freund Elektronik A/S. Herudover udgør grundlaget Freund Elektronik A/S legitime interesse i at kunne markedsføre varer og tjenesteydelser, forbedre vores hjemmeside samt tilpasse og ændre vores udbud af varer og tjenesteydelser, få kendskab til Freund Elektronik A/S kundekreds, samt indhente statistik. Fremsendelse af nyhedsbreve og anden elektronisk markedsføring vil altid ske på baggrund af dit forudgående samtykke, medmindre dette i henhold til aktuel lovgivning kan ske uden samtykke.

Behandling kan endvidere ske, hvis det er nødvendigt for at kunne opfylde de lovkrav, Freund Elektronik A/S er underlagt.

De personoplysninger, der registreres om køber omtales fyldestgørende i vores persondatabetingelser som beskrevet i teksten ovenfor.  I forbindelse med aftaleindgåelse og den efterfølgende aftaleopfyldelse er det vigtigt for os at registrere: Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt oplysninger om den pågældende aftale, herunder ordrenummer samt den/de vare(r)/tjenesteydelse(r), som aftalen angår.

Formålene med behandlingen af personoplysningerne er kundeadministration, opfyldelse af den indgåede købsaftale, gennemførelse af betalinger, behandling af eventuelle reklamationer eller udnyttelse af fortrydelsesretten, samt markedsføring, herunder fremsendelse af nyhedsbreve og anden elektronisk markedsføring.

Derudover er Freund Elektronik A/S også selvstændigt dataansvarlig for oplysninger vedrørende købers købshistorik i forbindelse med købers indgåelse af aftale.

Bliver den dataansvarlige opmærksom på, at oplysninger registreret om køber er forkerte eller vildledende, er den dataansvarlige berettiget og forpligtet til at rette eller slette oplysningerne, således at behandlingen kan ske på et korrekt grundlag.

Som registreret hos Freund Elektronik A/S har køber altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Køber har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om køber, ligesom køber kan forlange, at urigtige eller vildledende oplysninger slettes, blokeres eller berigtiges. Disse rettigheder har køber efter reglerne om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til den dataansvarlige.

Køber har ligeledes altid mulighed for at tilbagekalde eventuelle samtykker, som køber måtte have afgivet. Dette kan ske ved at kontakte den dataansvarlige direkte eller ved at benytte afmeldingslinket i de henvendelser, som køber modtager fra Freund Elektronik A/S.

Personoplysninger registreret om køber vil blive slettet, når det ikke længere er nødvendigt at behandle eller opbevare oplysningerne i relation til ovenstående formål, medmindre den dataansvarlige er forpligtet til at opbevare oplysningerne længere i medfør af lovgivningen. Oplysningerne kan endvidere opbevares i en længere periode i anonymiseret form.

Køber kan klage over behandlingen af personoplysninger om køber direkte til den dataansvarlige.

 

9.0. Markedsføring

E-mailadressen, som sælger har modtaget i forbindelse med købers bestilling på freund.dk, kan benyttes af sælger til at markedsføre tilsvarende varer eller tjenesteydelser til køber via elektronisk post.

Køber modtager nyhedsbreve fra Freund Elektronik A/S når køber har afkrydset feltet “ja tak” under et køb på vej mod kassen eller udfyldt en tilmeldingsformular. Nyhedsbrevet kan indeholde konkurrencer, nyheder, inspiration og gode tilbud. Det udsendes via e-mail. Købers oplysninger videregives ikke. Køber kan til enhver tid afmelde sig nyhedsbrevet.

Køber kan tilbagekalde sit samtykke og frabede sig at modtage flere henvendelser via mail eller direkte kontakt