Skolesamtaleanlæg

Slut med forgæves traveture ad skolens lange gange eller fra bygning til bygning i al slags vejr.
Et skolesamtaleanlæg med direkte forbindelse til enhver afkrog af skolen er en selvfølge og en nødvendighed i en travl hverdag, hvis undervisningstiden skal kunne udnyttes optimalt.

FREUNDS skolesamtaleanlæg
består af 3 enheder:

  • Centralenheden er “nerven“, der styrer anlæggets funktioner.
  • Hovedapparatet er skolesamtaleanlæggets betjeningsenhed, der typisk anbringes hos skolesekretæren. Supplerende apparater kan  anbringes hos inspektør, tandlæge, pedel og skolefritidsordning m.v.
  • Klasseapparatet er klasselokalets højttaler, hvorfra der også kan kaldes op til vagthavende hovedapparat.

Muligheder

Ud over at være et skolesamtaleanlæg af høj kvalitet, giver anlægget flere andre muligheder:
• Automatisk ind- og udringning styret af tidsur.
• Tilslutning til skolens musikanlæg.
• Brandvarsling i kombination med brandtryk.

Ny installation eller renovering

FREUNDS skolesamtaleanlæg er enkelt at installere og samtidig særdelels velegnet til renovering af skolens nuværende anlæg på bestående installationer.
Hvis det findes hensigtsmæssigt, kan den nye teknik indbygges i skolens bestående højttalere.
På denne måde kan der spares store penge på skolens investeringsbudget.

Fællesmeddelelse til alle klasser.
Feks.: Skoleinspektøren informerer om det forestående idrætsstævne.

Samtalemulighed mellem samtaleapparat og klasselokale.
F.eks.: Skoletandlægen kalder elev til eftersyn.

Musik/radioudsendelse.                                       Brandvarsling over højttaler/søjlehøjttaler.

 

Skolesamtaleanlægget giver mulighed for:

Opkald
Fra et hovedapparat kan der kaldes op til samtlige tilsluttede enheder.
Fra et klasseapparat kan der kaldes op til vagthavende hovedapparat.

Fælleskald
Ved tryk på en enkelt knap kan der udsendes fællesmeddelelse til samtlige tilsluttede enheder.

Gruppekald
På tilsvarende måde kan der kaldes op til en bestemt gruppe af klasseapparater.

Viderestilling
Opkald til et hovedapparat kan viderestilles til et andet samtaleapparat.

Afbrydelse af samtale
Hvis det skulle være ønskeligt, kan al samtale på anlægget afbrydes ved indtastning af en bestemt kode.

Ind- og udringning
Manuel ind- og udringning kan ske fra et hovedapparat, men kan også styres automatisk ved hjælp af et tidsur.

Brandvarsling
Varslingssignal kan udsendes fra et hovedapparat til alle tilsluttede enheder. Under en alarm kan der tales til samtlige enheder.
Ved montering af brandtryk kan der udsendes varslingssignal via nærmeste klasseapparat.

Vigtigt!
Der gøres opmærksom på, at skolesamtaleanlægget kun må anvendes som brandvarslingsanlæg,
hvis det er monteret på brandsikker kabelinstallation.

DOWNLOAD MATERIALE