aerocom

Hvad er Rørpost?

Rørpost er et system for transport i lukkede beholdere som ved hjælp af trykluft eller vakuum drives igennem rør.

Rørpost fungerer ved at trykluft skaber et over- eller undertryk (vakuum) i et rør. Dette gør at man i et rør kan transportere en tube direkte eller gennem en serie veksler til en ønsket rørpost station.

Rørpost forekommer ofte på sygehuse, der har man behov for at transportere eksempelvis prøver og prøvesvar hurtigt og effektivt.

Systemet kommer til at gøre en masse arbejdsopgaver lettere, og det er faktisk ret smart!

 

 

Send blodprøver med Aerocom rørpost

Rørpostanlæg på sygehuse og hospitaler – hvorfor?

Personalemangel på danske sygehuse og hospitaler bevirker ofte, at plejepersonalet må udføre tidskrævende ærinder. Rørpostanlæg løser de interne transportproblemer – med en hastighed på 6-8 meter pr. sekund. Det sparer tid, energi og medarbejderne kan beskæftige sig med vigtigere opgaver end tidskrævende ærinder.

 

Et moderne rørpostanlæg som Aerocom AC 3000 kan udføre disse arbejdsopgaver hurtigt og sikkert.

Inden for ganske kort tid transporteres laboratorieprøver, blodplasma, vævsprøver, dokumenter, ampuller, instrumenter m.m. sikkert og skånsomt til deres bestemmelsessted – og dette på alle tider af døgnet.

Samtlige afdelinger på sygehuse og hospitaler, som f.eks. skadestuer, intensivafdelinger, klinisk-biokemiske afdelinger, patologiske afdelinger, laboratorier, operationsafsnit, blodbanker, plejeafsnit samt understøttende afdelinger som forvaltning, køkkener m.m., kan tilsluttes rørpostanlægget.

Et Aerocom rørpostanlæg kan transportere så godt som alt. Hvad enten det er flydende, giftigt, værdifuldt, varmt, koldt, om det vejer 0,1 g eller 28 kilo kan det transporteres, blot må det ikke være bredere end 30 cm i diameter. Transporten kan foregå horisontalt og vertikalt, skjult eller synligt.

Med rørpostsystemet kan prøverne tilbagelægge de 1.650 meter mellem matriklerne på cirka to minutter.

Aerocom producerer og leverer rørpostanlæg lige fra 2 til 512 stationer.

Hurtige analyser er vigtige for behandlingen. Hvis man før i tiden skulle vente på et analysesvaret i ca. 2.5 time kan nu svaret forventes under en time.

Man kan spare masser af logistik med det nye system. Eksempelvis skulle blodprøver i en transportkasse transporteres og pakkes ud igen i den anden ende, man var afhængig af transporttaxaer og var presset at kunne nå dem. Nu kan man sende med det samme, man har færre håndteringer og er uafhængig af trafikken i midtbyen. Dette gør at patientsikkerheden øges væsentligt.

 

Hvordan virker det?

Normalt er hastigheden på 4 m per. sekund. Farten på carrieren varierer alt efter, hvor den er i systemet. En chip i carrieren gør det muligt at holde styr på, hvor carrieren er og sætte hastigheden ned i sving og øge hastigheden på lige strækninger. På den måde er det muligt at lave en skånsom transport. Hvis der transporteres særlige følsomme prøver i en carrier, er det muligt at sende dem ved en endnu lavere hastighed.

 

Hvad kan vi tilbyde?

Vi er Danmarks førende leverandør inden for rørpost feltet og har over 30 års erfaring med projektering og installering og service af rørpostanlæg.

Desuden er vi agent og importør for den største udenlandske rørpost fabrikant Aerocom.

Vi er lagerførende af alt standard rørpostmateriel.

Vi tilbyder alt til anlægget:

Rørpostanlæg og materiel fra Ø 63 mm til Ø 160 mm.

Rørpostpatroner, rør, muffer, bøjninger, styringer, kabler, afmeldere, sugeaggregater, stationer halv- og hel- automatiske.

Samtidig tilbyder vi fuld service.

Vore servicemontører har over 30 års erfaring med både gamle og nye typer rørpostanlæg.

Vi kan tilbyde service med tilkald eller decideret servicekontrakt.

Vi har også support og tilkald uden for normal åbningstid.

Rørpost - hurtig transport fra A til B